Woord vooraf Koksijde

Prof. em.  dr. Paul Van Cauwenberge, ererector UGent

Beste trouwe en toekomstige deelnemer aan de lessenreeks “Wetenschappelijke Nascholing UGent”, georganiseerd in samenwerking met de gemeente Koksijde,

Vorig academiejaar zouden we er de achtste editie van gehouden hebben. Omwille de COVID-19 pandemie hebben we dit niet kunnen doen.
We gaan ervan uit dat we de draad terug kunnen opnemen voor het academiejaar 2021-2022. De cijfers van besmettingen en hospitalisaties zien er immers veelbelovend uit.

Jullie hebben veel moeten missen het afgelopen jaar: familie, vrienden, hobby’s en vooral veel gezelligheid.
We verwachten jullie terug fysiek (live) te kunnen ontmoeten in het cultuurcentrum Casino van Koksijde op 18 oktober 2021, de dag van de eerste les.
Bij onze laatste lessenreeks mochten we meer dan 300 deelnemers verwelkomen!

Jullie zijn nu allen gevaccineerd tegen het beruchte virus (althans dat hoop ik, als bezorgde arts) en kunnen met een gevoel van vrijheid elkaar terug ontmoeten en het Casino en de wetenschappelijke nascholing komen vereren met jullie aanwezigheid. Vanzelfsprekend zullen de voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn nauw opgevolgd worden.

Niet alleen in de zomer kan men in Koksijde terecht. Ook in winter en de tussenseizoenen is er in het cultuurcentrum Casino Koksijde en in de historische & museale sites een ruim en interessant aanbod.

Het is voor ons, academische organisatoren, een stimulerend gegeven dat jullie, zo geboeid zijn om nog meer kennis op te doen. En jullie weten reeds zoveel! Jullie hangen aan de lippen van onze professoren, zowel van deze die jouw en mijn leeftijd hebben, alsook van het aanstormend geweld. Met de jaren neemt daarom mijn appreciatie toe voor de gedrevenheid, creativiteit en de bekwaamheid van de academici die hun kennis delen met hun collegae en met de maatschappij.

Elk jaar kiezen we er weer de pareltjes uit van de voorbije lessenreeks “Wetenschappelijke Nascholing” die in Gent en Kortrijk zijn gehouden, om ook onze “studenten” in Koksijde van de wetenschappelijke ervaring van onze professoren te laten genieten.

In dit nieuw academiejaar zullen we opnieuw verschillende domeinen exploreren: van de geschiedenis van de middeleeuws Vlaanderen, naar duurzaam materiaalgebruik en recyclage tot preventie, aanpak en herstellen van hart- en vaataandoeningen.

Mede namens collega prof. em. Erick Van Damme (mede-organisator), mevrouw Kathleen Dekens (coördinator Wetenschappelijke Nascholing) en met veel dank aan het gemeentebestuur van Koksijde, dat ondermeer Veerle en Bieke laat meewerken aan dit initiatief.

Veel wetenschappelijk en sociaal genot toegewenst!
Prof. em. dr. Paul Van Cauwenberge, ererector UGent
Voorzitter Wetenschappelijke Nascholing UGent-Koksijde