Directeur Internationalisering

De directeur Internationalisering (ADI) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de implementatie van het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering. De ADI is voorzitter van de Expertengroep Internationalisering en de specifieke thematische werkgroepen, alsook de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (COS) en de Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering (IFRI). 

Contact

Prof. dr. Guido Van Huylenbroeck
'Het Pand'
Onderbergen 1
B-9000 Gent
T 09 264 31 17

Medewerkers

FUNCTIE

NAAM

Beleidsmedewerker: Coördinator Academische Diplomatie  Isabelle DE COEN 
Beleidsmedewerker: VP Intercampus Affairs, directe beleidsondersteuning Thomas BUERMAN
Beleidsmedewerker: Transversale dossiers, Ghent University Global Campus Korea, Secretaris Expertengroep Internationalisering Pieter PAUWELS