Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een masterdiploma in het vakgebied van de humane wetenschappen of gezondheidswetenschappen, bv. Master in Sociologie, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Public Health, Master in Geneeskunde
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Beschrijving van het project:
De literatuur toont aanzienlijke ongelijkheden op het vlak van participatie aan borstkankerscreening. Dit is problematisch aangezien borstkanker één van de belangrijkste doodsoorzaken is en kankerscreening de beste overlevingskansen biedt door kanker in een vroeg stadium op te sporen. Studies tonen aan dat beperkte gezondheidsgeletterdheid één van de belangrijkste oorzaken is van deze ongelijkheid.
In dit project zal een interventie ontwikkeld worden waarbij ‘Community Health Workers’ ingezet worden om in kwetsbare buurten vrouwen te ondersteunen met als doel de gezondheidsgeletterdheid en de geïnformeerde besluitvorming ten aanzien van borstkankerscreening te verbeteren.

Taken:

 • Uitvoeren van een literatuur review
 • Voorbereiden, uitvoeren en analyseren van focus groepen met de doelgroep en een Delphi studie met professionele stakeholders
 • Ontwikkelen van het design van de interventie en het administratieve voorbereidende werk
 • Voorbereiden en implementeren van de interventie (o.a. selectie van buurten, selectie en opleiding van community health workers, het ontwikkelen van interventiemateriaal)
 • Nauw opvolgen van de community health workers
 • Evalueren van de effectiviteit van de interventie op basis van het FAME raamwerk
 • Helpen met het communiceren en breed verspreiden van de resultaten van de studie
 • Organisatie van de vergaderingen met de stuurgroep
 • Opvolgen en schrijven van tussentijdse rapporten om te bezorgen aan het financieringskanaal
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen
 • Adequaat functioneren binnen de Vakgroep en onderzoeksgroepen en de daarbij horende taken vervullen

Aanbod:

 • Een positie van doctoraatsbursaal voor de duur van 4 jaar (1 jaar + te verlengen voor 3 jaar), met als startdatum oktober 2022.
 • Je wordt tewerkgesteld aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg en begeleid door een interdisciplinair team. Prof. dr. Sara Willems en Prof. dr. Katrien Vanthomme zullen optreden als promotoren. De doctoraatsbursaal zal verbonden zijn aan de onderzoeksgroep Equity in health.
 • Je geniet van een aantal voordelen die de UGent biedt (zoals een ruim opleidingsaanbod, terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en ecocheques). Een volledig overzicht van de personeelsvoordelen aan de UGent vind je op de website.

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een masterdiploma in het vakgebied van de humane wetenschappen of gezondheidswetenschappen, bv. Master in Sociologie, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Public Health, Master in Geneeskunde
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Kandidaten hebben interesse in gezondheidsongelijkheid, interventieontwikkeling, gezondheidsbevordering en kankerepidemiologie.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met een doelgroep in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende 4 jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Prof. dr. Katrien Vanthomme (Katrien.Vanthomme@ugent.be) ten laatste tegen 15 augustus 2022:
1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbriefjes van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie. Na dossierselectie zullen op maandag 29 augustus een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen.