Elektromobiliteit in de Noordzee Regio

EFRO Interreg IVb

Het Interreg project ‘e-mobility NSR’ is een samenwerking tussen verschillende onderzoeks-instellingen en regionale overheden gelegen in het Noordzeegebied om elektromobiliteit in deze regio te introduceren, promoten en ondersteunen. Het bundelt een aantal initiatieven op zowel wetenschappelijk, technisch, wetgevend en     maatschappelijk vlak. Voordien werden dergelijke projecten parallel naast elkaar uitgevoerd. Door in dit Interreg project de verschillende initiatieven te bundelen bekomt men schaalvoordelen en synergiën.

Concreet gaan de partners:

 • Beleidsondersteunende informatie verzamelen, inventariseren en dissemineren
 • Problemen maar ook opportuniteiten bij de huidige logistieke en verkeersinfrastructuur identificeren
 • Het uitbouwen van een smart grid infrastructuur
 • Het verschuiven van logistiek verkeer in het stedelijk weefsel naar elektrische alternatieven

In Vlaanderen is Universiteit Gent de representatieve partner. Haar activiteiten focussen zich vooral op het integreren van elektrische voertuigen op het bestaande elektrische net, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het aanwenden van lokaal opgewekte hernieuwbare energie voor het laden van elektrische voertuigen.

Partners

 • Universiteit Gent
 • Hamburg University of Applied Sciences
 • Delft University of Technology
 • Northumbria University
 • London Metropolitan University
 • Zero Emission Resource Organisation
 • WFB Wirtschaftsförderung Bremen
 • Lindholmen Science Park
 • stad Høje-Taastrup
 • Provincie Noord-Holland
 • Lindholmen Science Park

Meer informatie

Dit project werd gesteund door EFRO Interreg IVb gedurende de periode oktober 2011 t/m september 2014.

Bijkomende informatie over e-mobility NSRis beschikbaar op de projectwebsite: http://www.e-mobility-nsr.eu.