Kwaliteitsbeoordeling en gebruik van de WISC-V: een stand van zaken dd. 15.11.2018