Prijsuitreiking Piet Cleemput

(22-03-2022)

De vakgroep Sociaal Werk & Sociale Pedagogiek en het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (UGent) en het Fonds Piet Cleemput, beheerd door de Koning Boudewijn stichting, hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van de prijs Piet Cleemput 2021 met aansluitende receptie.

Deze prijs wordt jaarlijks afwisselend toegekend aan een Vlaamse bachelor- of masterproef Sociaal Werk die wil bijdragen tot een betere maatschappelijke dienstverlening.

Het bekroonde onderzoek van 2021 van laureate Emily Debaes gaat dieper in op de rollen van adolescente vluchtelingen in het gezin.

In deze masterproef wordt het concept filial responsability getoetst bij 16 jongeren met een verschillende (Syrië, Irak, Afghanistan etc.) migratieachtergrond. Welke rollen nemen zij op in het gezin, hoe ervaren ze die en wat voor consequenties heeft dat voor het dagelijks functioneren?
De auteur focust op de inhoud en diversiteit van die rollen, want ze kunnen leiden tot stress en frustratie, doch bieden ook tegelijk leerkansen. De filial responsability-benadering is een verschuiving van de bekende invalshoek van ‘Parentification’. In de conclusies wordt vooral de complexiteit van hun ervaringen onderstreept: de ervaringen van de jongeren laten zien dat het opnemen van veel verschillende rollen in het gezin door hen niet als eenduidig negatief of eenduidig positief ervaren wordt, maar als de beide tegelijk.

Emily Debaes deelt haar prijs met Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Onderzoekster Emily Debaes zal op maandag 23 mei samen met haar promotor dr. Floor Verhaeghe haar onderzoek toelichten en in gesprek gaan met verschillende (ervarings-) deskundigen.

Locatie

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, auditorium 4 (gelijkvloers)

Datum en tijdstip

Maandag 23 mei 2022, 14u – 16u.

Programma

  • Welkomstwoord
  • Voorstelling masterproef: “Een last en een leerkans? De rollen van adolescente vluchtelingen in het gezin.” Een belevingsonderzoek  omtrent filial responsability.
  • Visie op het thema door Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
  • In gesprek over het thema
  • Prijsuitreiking door: Piet Messiaen - Voorzitter van het Bestuurscomité Fonds Piet Cleemput , Wim Verzelen - Voorzitter van de jury en Mevr. Mia Boonen - Echtgenote Piet Cleemput
  • Slotwoord door promotor dr. Floor Verhaeghe

Receptie

Aansluitend wordt u uitgenodigd voor de receptie.

Inschrijven

Schrijf je hier in.