Secretariaat en FSA

Facultaire Studenten Administratie (FSA)

Facultaire Studentenadministratie (FSA)

 

Contact: 
Universiteitstraat 8
B-9000 Gent

T: +32 (0)9 264 84 91 (Torsten Dhondt)
T: +32 (0)9 264 97 71 (Kris De Pue)
T: +32 (0)9 264 67 85 (Marissa Van Laecke)

e-mail: fsa.psw@ugent.be

 

  • Masters: indienen Masterproeven
  • Examenregeling (examenrooster, registratie van ziekte tijdens de examens, …)
  • Aanvragen vrijstellingen
  • Registreren keuzevakken
  • Aanvraag formulieren (creditbewijzen, studieresultaten…)
  • Administratie GIT-studenten
  • Creditcontract
  • Leerkrediet
  • Werkstudentenstatuut