Bacheloropleiding

In de bacheloropleiding is het onderwijspakket breed en multidisciplinair. De centrale doelstelling is studenten op te leiden die zelfstandig op academisch niveau kunnen werken. Dit zowel op vlak van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs als beleid in een beroep waarbinnen communicatie een grote rol speelt.


Studenten krijgen daarom een opleiding met een ruime basiskennis van de algemene communicatiewetenschappelijke theorie.
Kritisch inzicht in de werking, fasen en aspecten van communicatieprocessen staat daarbij centraal.

Deze brede algemene vorming wil studenten vragen doen stellen bij de verhouding tussen media en maatschappij en de evoluties waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden. Deze thematiek wordt op multidisciplinaire wijze en via
wetenschappelijk onderzoek kritisch benaderd.

De bacheloropleiding is een brede opleiding die studenten toelaat zich nadien binnen de masteropleiding te
specialiseren. Anderzijds beoogt de bacheloropleiding ook om studenten aansluiting te laten maken op masteropleidingen Communicatiewetenschappen aan andere universiteiten in binnen- en buitenland. De bacheloropleiding biedt ook een directe uitstroom naar het beroepenveld.

Meer info: Bacheloropleiding Communicatiewetenschappen

Praktische info