Onderzoek activisme bij studenten Journalistiek

Met deze vragenlijst willen we graag zicht krijgen op de verschillende manieren waarop studenten Journalistiek hun stem uiten over maatschappelijke problemen en deelnemen aan politieke of sociale acties.

Opgelet: deze vragenlijst is enkel bestemd voor studenten Journalistiek aan Artevelde Hogeschool of Ugent. Ze neemt maar een 5-tal minuten in beslag.

Neem hier deel aan de vragenlijst