Studieplekken en vergaderlokalen

 • 147 studieplekken (zonder reservering)
 • De zeven vergaderlokalen kunnen door studenten en medewerkers van UGent gereserveerd worden. Reserveren kan enkel online  mogelijk.

  Bij reservatie geef je een geldig UGent-mailadres op (eindigend op @ugent.be). Kies gewenste lokaal, datum, uur en grootte. Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail waarmee je eventueel kan annuleren.

  OPGELET: bij aankomst in het lokaal moet aanwezigheid bevestigd worden binnen de 30 minuten na de start van de reservatie. Zoniet, vervalt de reservatie volledig.  Gebruik de QR-code binnen in het lokaal.

  Elk lokaal is voorzien van een grote monitor waarop je je scherm kan delen om in groep te werken. HDMI-kabels zijn verkrijgbaar aan de balie.

  Opgelet: de vergaderlokalen zijn NIET bedoeld voor individueel studeren. Bij gebruik van de lokalen door één persoon, kan de reservatie door de medewerkers ingetrokken worden. Vergaderingen en groepswerk krijgen dus steeds voorrang.

  Lees het reglement zeker na.
 • De vergaderlokalen zijn genoemd naar de volgende personen die een betekenis hebben voor onze faculteit.
  • August Van den Brande (1930-2020) was hoofdbibliothecaris van UGent en hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
  • Els De Bens (1940- ) is Professor Emeritus in Media and Communicatiewetenschappen.
  • Frieda Saeys (1948-2007) was hoogleraar in de Communicatiewetenschappen.
  • Marte Versichelen (1917-2015) was de eerste vrouwelijke gewoon hoogleraar aan UGent.
  • Denis McQuail (1935-2017) was een belangrijk Brits onderzoeker in de studies rond Massacommunicatie.
  • Gerard Mortier (1943-2014) was artistiek leider van de Belgische opera en is ere-doctor van UGent.
  • Fatima Mernissi (1940-2015) was een Marokkaanse feministische sociologe.
 • De leeszaal is genoemd naar Helmut Gaus (1942- ) Professor Emeritus van de vakgroep Politieke Wetenschappen.