Gastsprekers in het vak Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog

(26-05-2021) Het voorbije academiejaar waren er zes sprekers te gast in het vak “Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog” (1ste master Bedrijfspsychologie).

Professor Katia Levecque, een van de vier coördinatoren van LIISA, kiest voor die insteek, omdat sociaal overleg zo belangrijk is. De lesgevers en studenten waren ontzettend vereerd met de gastbijdragen in het afgelopen bijzondere jaar.

De zes gastsprekers hebben elk een bijzondere positie in sociaal overleg en beleid, elk hun eigen expertise en een eigen visie, maar brachten een gedeelde boodschap. De volgende gastsprekers passeerden het voorbije jaar de revue:

  • Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV en voorzitster van de SERV
  • Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka en ondervoorzitter van de SERV
  • Marion Vrijens, kabinetschef van Hilde Crevits
  • Daan Blomme, stagiair op het kabinet van Hilde Crevits
  • Philippe Verstraete, sociaal bemiddelaar bij FOD WASO
  • Maarten Hermans, onderzoeker bij het HIVA / KULeuven en praktijkassistent aan UGent

Omdat sociaal overleg complex is, dank ook aan alle studenten voor de dialoog, reflecties en interessante vragen!  

LIISA gastsprekers