Social Law 4.0

(11-01-2021) Professor Jorens schreef een bijdrage aan het boek Social Law 4.0: New Approaches for Ensuring and Financing Social Security in the Digital Age.

Door de digitalisering en de sterk veranderende arbeidsmarkt komt het standaardmodel voor werkgelegenheid als basis voor de socialezekerheidssystemen op losse schroeven te staan. Hoewel steeds meer publicaties zich toespitsen op de gevolgen van die evoluties voor betrekkingen tussen werkgevers en het arbeidsrecht, gaan de meeste onderzoeksprojecten rond digitaal werk nog steeds voorbij aan het sociaal recht.

Het doel van dit boek is om het perspectief te verbreden. Het werk behandelt de twee belangrijkste vragen binnen de context van sociale bescherming in een digitale wereld, namelijk toegang tot socialezekerheidsstelsels en de toekomstige financiering ervan, waarbij de nadruk op platformwerk wordt gelegd. Het boek biedt een overzicht van de verschillende nationale benaderingen om bovenstaande kwesties het hoofd te bieden, voert een vergelijkende analyse uit van de respectievelijke oplossingen en plaatst ze binnen een transnationale context. Door casestudy's uit België, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Zweden, Spanje, Frankrijk en Estland te bundelen en door in te gaan op de specifieke uitdagingen om de EU-normering, EU-coördinatie en relatie met het fiscaal recht te hervormen verschaft het boek nieuwe inzichten in hoe het "Sociaal Recht 4.0" er zou moeten uitzien.

De pfd-versie van het boek vindt u in de Nomos elibrary.