Liesbet Van den Broeck


Liesbet Van den Broeck is licentiaat in de Rechten (Universiteit Gent 2003, Grote Onderscheiding) en gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van het Europees Recht (Universiteit Gent 2004, Grote Onderscheiding).

Sinds maart 2009 werkt zij als praktijkassistente bij GELI. Zij is tevens werkzaam als agent van de Belgische Regering voor het Hof van Justitie van de Europese Unie bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Haar interesse gaat in de eerste plaats uit naar de werking van de interne markt, en meer in het bijzonder naar het vrije verkeer van personen en diensten. Ze schreef dan ook een doctoraat met als titel “Indirecte discriminatie op grond van nationaliteit. Theorie en praktijk van de door de EU-lidstaten voor het Hof van Justitie van de EU ingeroepen rechtvaardigingsgronden in het diensten- en personenverkeer, met in het personenverkeer bijzondere aandacht voor het onderwijsrecht”.

 

Biblio en contactgegevens.


foto Liesbet Van den Broeck