Onderzoeksploeg

De onderzoeksploeg energierecht bestaat momenteel uit de hierna volgende medewerkers. In het kader van het faculteit beleidsplan is het de bedoeling om de voormelde ploeg te bestendigen (10% ZAP), en uit te breiden met

(i)    enerzijds getalenteerde jonge onderzoekers, in een eerste fase als vrijwillig wetenschappelijk medewerker, dit met het oog op indienen en uitwerken van projectvoorstellen (IWT, BOF, DWTC, …) in de loop van de komende 2 academiejaren

(ii)    medewerkers met een academisch c.v. die momenteel met beide voeten in de praktijk van het energierecht staan (dit in het statuut van vrijwillig wetenschappelijk medewerker)

(iii)    minstens 1 doctoraatsbursaal in het (ruime) domein van het energierecht.

Prof. Dr. Frederik Vandendriessche –  onderzoeksdirecteur energierecht


Prof. Dr. Frederik Vandendriessche is directeur van het Centrum.

Frederik is reeds sinds 1997 verbonden aan de rechtsfaculteit van de UGent, waar hij in 2003 doctoreerde. Binnen de vakgroep publiekrecht staat hij in voor het opleidingsonderdeel energierecht in de Master Rechten en voor het uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek in dit onderzoeksdomein.

Frederik is ook auteur van tal van publicaties inzake energierecht en het ruimere bestuursrecht. Hij wordt ook regelmatig gevraagd als spreker voor voordrachten op studiedagen inzake energierecht en bestuursrecht en is o.m. lid van het Energy Law Research Forum.

Mr. W. Geldhof – vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Van 2000 tot 2002 was Wouter Geldhof reeds deeltijds wetenschappelijk medewerker (assistent) bij het Centrum voor Verbintenissenrecht UGent (bij Prof. Dr. Bocken).

Wouter Geldhof staat momenteel als advocaat cliënten bij inzake de contractuele en regulerende aspecten van het energierecht in de ruime zin van het woord. Bovendien verleent hij advies en bijstand aan cliënten in grote bouwprojecten inzake industrie en infrastructuur.

Wouter Geldhof  is tevens auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en hij wordt regelmatig gevraagd als spreker voor voordrachten op studiedagen inzake energierecht en verbintenissenrecht (o.a. over de liberalisering van de energiemarkt, over groenestroomcertificaten en verhandelbare emissierechten, over  algemeen verbintenissen- en contractenrecht, overheidsaansprakelijkheid, de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, recuperatie van erelonen,  enz.).

Lic. Ludo Veuchelen – vrijwillig wetenschappelijk medewerker

Ludo Veuchelen is momenteel als Legal & Contracts Officer werkzaam bij het Studiecentrum voor Kernenergie, het wetenschappelijke expertisecentrum inzake kernenergie in België.

Ludo Veuchelen  is tevens auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties en hij wordt regelmatig gevraagd als spreker voor voordrachten op studiedagen inzake energierecht (vooral inzake het nucleaire recht). Enkele belangrijke bijdragen betreffen o.m.   Lierman S., Veuchelen L.- The Optimisation Approach of ALARA in Nuclear Practice: An Early Application of the Precautionary Principle? Scientific Uncertainty versus Legal Uncertainty and its Role in Tort Law.- In: European Environmental Law Review, 15:4(2006), p. 98-107.- ISSN 0966-1646; en Veuchelen L.- The justification and the optimisation principle in international nuclear law: theory and practice.- In: Atoms for Peace: An Internation Journal, Volume 1:Number 1(2005), p. 84-94
More details


Thomas Deruytter

Thomas DERUYTTER behaalde in 2008 met onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. Daarop volgde hij de Master Milieurecht aan de Universiteit Gent, die hij in juni 2009 afrondde met een grote onderscheiding. Zijn masterproef handelde over de juridische mogelijkheden wat betreft de bescherming van klimaatvluchtelingen. Thomas loopt van oktober 2009 tot maart 2010 stage bij de Europese Commissie, DG Environment, Unit Environmental Treaties and Trade.

Thomas werkt momenteel actief mee aan de recentste wetenschappelijke publicatie inzake het energierecht van het Centrum, nl. de “Belgian energy library” (uitgev. Larcier). Dit werk zal een Engelstalig overzicht bevatten (dit aan de hand van trefwoorden) van de belangrijkste krachtlijnen van het Belgische energierecht en heeft o.m. als doel om het Belgische energierecht voor de internationale wetenschappelijke wereld te ontsluiten.


Durkadin Yilmaz

Durkadin Yilmaz behaalde in 2008 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten. Daarop volgde hij de Master Milieurecht aan de Universiteit Gent, die zij in juni 2009 afrondde met onderscheiding. Haar masterproef handelde over Masterproef: Business en Biodiversiteit.

Momenteel is Durkadin actief als advocate die zich specialiseert in het milieurecht en energierecht. Samen met Prof. Van Eetvelde en Vandendriessche, finaliseert Mevr. Yilmaz daarnaast momenteel ook een bijdrage over de nieuwe reglementering inzake CO2-neutrale bedrijventerreinen.

Ook Durkadin werkt momenteel actief mee aan de recentste wetenschappelijke publicatie inzake het energierecht van het Centrum, nl. de “Belgian energy library” (uitgev. Larcier).