Rik Baete wint TFR prijs voor beste doctrinebijdrage 2022

(09-05-2022) Rik Baete kreeg de prijs uitgereikt op woensdag 20 april 2022 tijdens de halfjaarlijkse samenkomst van het Tijdschrift van Fiscaal Recht (genaamd “het Fiscaal Gezelschap”)

De bijdrage met als titel “Op zoek naar de grenzen van de vermogensbelasting: een overzicht van de Belgische, Europese en buitenlandse rechtspraak inzake de verhouding tussen de grondrechten en belastingen op het vermogen
is te vinden in TFR afl. 602 vanaf pagina 468 t.e.m. pagina 486.

Het behandelt de grondrechtelijke beperkingen die een wetgevende instantie in acht moet nemen bij het invoeren van vermogensbelastingen in België en dan meer specifiek in het licht van het eigendomsrecht en het gelijkheidsbeginsel. De inspiratie hiervoor werd gehaald uit zowel internationale rechtspraak, zoals van het EHRM, als uit nationale rechtspraak van andere Europese landen die reeds land gekend zijn met vermogensbelastingen.

Tot slot behandelt de bijdrage ook de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in het licht van het eigendomsrecht en het gelijkheidsbeginsel.