Cross-border Proceedings in Family Law Matters

Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEUEuropean_Commission.svg.png

 

Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht (UGent) is partner in het onderzoeksproject ‘Cross-Border Proceedings in Family Law Matters before National Courts and CJEU’. Het project, onder coördinatie van het T.M.C. Asser Instituut en in samenwerking met het International Legal Institute (IJI), de Universiteit van Valencia en de Universiteit van Utrecht, wordt gefinancierd door de Europese Commissie (2016-2018).

De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens de conferentie ‘Enhancing the Efficiency of Brussels IIbis Regulation’ op 10 november 2017 in Utrecht.

 

De resultaten van het project zijn terug te vinden in een gids voor de toepassing van de Brussel IIbis-Verordening.
Deze gids bevat de nationale rapporten van alle EU-lidstaten over de toepassing van de Verordening. Daarnaast zijn er de aanbevelingen voor de herziening van de verordening en de tabel met overzicht van rechtspraak.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Asser Instituut.