'Recht op gezond leefmilieu is een mensenrecht'

John Knox ere-doctoraat (vergrote weergave)

John Knox ere-doctoraat

(19-03-2021) Kan je spreken van mensenrechten als je leeft in een ongezonde omgeving? En is een ongezonde omgeving geen schending van een mensenrecht? Dit klinken eenvoudige vragen en toch is tot op vandaag een gezond leefmilieu niet erkend als mensenrecht.

Milieurecht en Mensenrechten delen meer dan de M in hun naam. Toch ontwikkelden de 2 rechtsdomeinen zich los van elkaar. Het is professor John F. Knox (Wake Forest University, North Carolina) die als eerste de brug sloeg tussen beiden. Prof. Luc Lavrysen, onze eigen milieu-rechtspecialist, legt uit waarom onze faculteit prof. John Knox voordroeg voor het ere-doctoraat dat de UGent hem op 19 maart uitreikte.

 Op 2 sporen

Omgevingsrecht-specialist prof. Luc Lavrysen schetst in zijn laudatio op de uitreiking van het ere-doctoraat die afzonderlijke geschiedenis. “Na de tweede wereldoorlog waren er voor de mensenrechten de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de daaropvolgende instellingen. Voor de milieubescherming was het kantelpunt de conferentie en de verklaring van Stockholm uit 1972. Ook hieruit volgden verdere instellingen en verdragen."

(lees verder onder foto)

Laudatio Luc Lavrysen bij ere-doctoraat John Knox

Het werk van John Knox onderbouwde de link tussen beide. Bovendien deed hij heel wat inspanningen om dat ook buiten de academische kring duidelijk te maken. Daarom trad prof Lavrysen op als promotor voor het ere-doctoraat dat de UGent op voorstel van onze faculteit uitreikte aan prof Knox.

'Nog dit jaar is gezond mileu een mensenrecht'

In zijn dankwoord keek prof Knox vooruit: “Ik vermoed dat dit jaar nog de VN voor het eerst het mensenrecht op een gezond milieu zal erkennen.” Prof Knox bedankt ook de vele mensen die elke dag hun leven riskeren om onze milieu- en mensenrechten te verdedigen. Hij droeg zijn ere-doctoraat aan hen op.

(lees verder onder foto)

dankwoord ere-doctoraat John Knox

Bekijk de video met de laudatio (3m11) en het dankwoord (1m09).

Op www.DurfDenken.be vind je ook een leerrijk interview dat prof. Lavrysen had met de kersverse ere-doctor.