Studieavond 'Boek 8 "Bewijs" van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Studieavond "Boek 8 'Bewijs' van het nieuw Burgerlijk Wetboek"

21 november 2019 (19.00 - 21.00 u)

Inleiding

Bij wet van 13 april 2019 werd een nieuw Burgerlijk Wetboek in het Belgisch recht ingevoerd, dat uit negen boeken zal bestaan. Voorlopig werd echter nog maar één van deze boeken effectief in dit nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoegd, namelijk Boek 8 “Bewijs”, dat op 1 november 2020 in werking treedt. Dit Boek brengt geen revolutie in het bewijsrecht teweeg, maar houdt voornamelijk een codificatie in van de in de wet en de rechtspraak aanvaarde oplossingen, met enkele verduidelijkingen, versoepelingen en vernieuwingen.

Boek 8 “Bewijs” bestaat uit drie hoofdstukken: een eerste hoofdstuk met algemene bepalingen, een tweede hoofdstuk over de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en een derde hoofdstuk over de bewijsmiddelen zelf. Op deze studieavond zullen deze drie hoofdstukken grondig worden besproken. Daarnaast zal ook aandacht gaan naar de toepassing in de tijd van de nieuwe bewijsregels.

Spreker

  • Joke Baeck (hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent)

Praktisch

Datum:

  • donderdag 21 november 2019
  • aanvang om 19.00 uur (einde voorzien om 21.00 uur)

Plaats:

  • Auditorium NB I van de Faculteit Recht en Criminologie (Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent) - routebeschrijving

Livestream: de studieavond kan via livestream gevolgd worden.

Prijs: € 50.

Betaling is verschuldigd na ontvangst van de factuur.

Erkenningen:

  • Orde van Vlaamse Balies: erkend voor 2 standaardpunten.
  • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag voor 2 punten ingediend.
  • Instituut voor Gerechtelijke Organisatie: erkenning aangevraagd.

INSCHRIJVEN

Elektronisch inschrijvingsformulier

De inschrijving omvat deelname aan de studieavond, een commentaartekst over Boek 8 “Bewijs” en een exemplaar van de gebruikte presentatie..