Postuniversitaire Cyclus Willy Delva

Huidige editie: zie gandaiusacademy.ugent.be.

Wat is de Cyclus Willy Delva?

De Postuniversitaire Cyclus Willy Delva biedt juristen reeds meer dan veertig jaar lang de kans toelichting te krijgen bij en inzicht te verwerven in een brede waaier rechtsdomeinen, die steeds aan evolutie en verandering toe zijn. Telkens werd gekozen voor thema's met hoge actualiteitswaarde. Permanente vorming en levenslang leren was het doel, lang voor dit modewoorden werden.

De Cyclus Willy Delva is traditioneel een interuniversitair gebeuren. Academici van de verschillende Vlaamse rechtsfaculteiten verlenen hun medewerking aan deze lessenreeks.

De voordrachten worden na afloop van de cyclus verzameld en gebundeld in een verslagboek, dat sinds de 27ste editie wordt uitgegeven bij Kluwer Rechtswetenschappen in de reeks 'Gandaius - Postuniversitaire Cyclus Willy Delva'. Het verslagboek is inbegrepen in de inschrijvingsprijs voor de volledige reeks - wie inschrijft voor losse sessies kan ook intekenen voor het verslagboek - en wordt na afloop van de cyclus nagezonden.

Voorgaande edities