Annulatie / niet-inrichting

Annulatie

Annulatie door de deelnemer is slechts mogelijk mits schriftelijke bevestiging ervan per brief of fax. Bij annulatie van de inschrijving één maand of meer voor de aanvang van het programma, is een vergoeding verschuldigd van 25 % van het inschrijvingsgeld; bij annulatie minder dan één maand voor de aanvang is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Niet inrichten van de opleiding

De organisatie behoudt zich het recht voor om de opleiding geen doorgang te laten vinden indien de minimumquota van deelnemers voor de modules (15 deelnemers per module) niet werden bereikt.
Indien de praktijklessen van hetzij het model contrapunt, hetzij het model T&O niet worden aangeboden wegens te weinig deelnemers, wordt aan de ingeschrevenen de mogelijkheid geboden aan te sluiten bij het andere praktijkmodel.

Een maximum van 36 deelnemers wordt toegelaten per uitstroommodule per locatie.