Ziekte of overmacht

Melden van ziekte of overmacht

  1. Op de dag(en) ervoor of uiterlijk op de dag van het examen zelf geeft de student onmiddellijk via de ABSENT afwezigheidsapplicatie door dat hij of zij afwezig is voor een specifiek examen en zendt hij/zij een foto of scan van het ziekteattest per mail naar fsa.rechten@ugent.be.
  2. Het origineel ziekteattest moet binnen de 3 werkdagen na het examen worden ontvangen door de facultaire studentenadministratie (FSA Recht en Criminologie, Voldersstraat 3, 9000 Gent). De poststempel geldt als bewijs. Het attest kan ook in de FSA brievenbus aan het bureel (lokaal 100.033) gedeponeerd worden. Wanneer de FSA het ziekteattest ontvangt, zal de datum van ontvangst van dit attest aangevuld worden in het registratiesysteem en krijgt de student hiervan automatisch een mail ter bevestiging. Pas na ontvangst van dit ziekteattest is de student gewettigd afwezig voor het examen.  
  3. Wanneer de student denkt in aanmerking denkt te komen voor een (eventueel) inhaalexamen, dan moet deze onmiddellijk, en uiterlijk op de dag van het examen zelf, contact opnemen met de lesgever via de applicatie.

In het kader van de huidige coronaproblematiek wordt gevraagd om ook een ingescand/elektronisch attest te mailen naar .

Contact

Voor informatie over wat te doen bij ziekte of bij overmachtssituaties kunnen studenten tijdens de examenperiode de FSA telefonisch bereiken tussen 8u30 tot 12u en tussen 13u30 tot 17u:

  • bachelor en master criminologische wetenschappen: 09/264.67.78
  • bachelor in de rechten, schakel- en voorbereidingsprogramma: 09/264.97.18
  • master rechten, master na masters en gast- en exchange studenten: 09/264.67.64

Het algemeen emailadres is