Soorten contracten

Inschrijven voor de bachelor-, master- en master na masteropleidingen kan via een diplomadoelcontract of creditdoelcontract.

Kiezen voor een bepaald contract heeft invloed op een aantal zaken zoals het leerkrediet, studietoelage, studiegeld… Hier worden beide soorten contracten met elkaar vergeleken en ontdek je de voor- en nadelen van beide contracten.

Voor wie?

Studenten die een diploma wensen te behalen, schrijven in via een diplomadoelcontract. Deze vorm van inschrijven laat ook toe dat je op eigen tempo studeert en minder dan het voltijds modeltraject (= 60 studiepunten) opneemt.

Jouw studie spreiden kan op twee manieren:

  • Je kiest voor het tweedelig modeltraject. Dit houdt in dat je een studiejaar spreidt over twee academiejaren. Hierbij ligt vast welke opleidingsonderdelen je in het eerste respectievelijk tweede deeltijds jaar moet volgen. In de studiegids kan je de samenstelling van het vakkenpakket terugvinden.
  • Je kiest voor een geïndividualiseerd traject (GIT). Dit traject laat een grotere en flexibelere spreiding toe omdat je zelf kiest voor hoeveel opleidingsonderdelen van een modeltrajectjaar je in de loop van een academiejaar wenst in te schrijven.

Opgelet: Studenten die starten in een bacheloropleiding moeten steeds alle opleidingsonderdelen van het eerste bachelorjaar opnemen.
De curriculumcommissie zal hierop uitzonderingen toestaan voor studenten met een bijzonder statuut of werkstudentenstatuut. Dit geldt ook voor studenten die na het eerste semester heroriënteren naar een andere opleiding. Daarnaast kunnen ook individuele gemotiveerde uitzonderingen worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden.

Heb je hulp nodig bij het samenstellen van jouw curriculum? Contacteer dan de trajectbegeleider.

Studeren via een creditdoelcontract

Voor wie?

  • Je wil uit interesse graag één of meerdere opleidingsonderdelen volgen, zonder dat het jouw bedoeling is een bachelor- of masterdiploma rechten of criminologische wetenschappen te behalen.

Facultaire bepalingen

Binnen de bacheloropleiding rechten en criminologische wetenschappen kunnen alle vakken via creditdoelcontract worden gevolgd, met uitzondering van de bachelor/masterproef en de stage. Omdat er geen vorm van volgtijdelijkheid bestaat, kunnen studenten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (= in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs) alle bachelorvakken in willekeurige volgorde opnemen.

Ook binnen de masteropleiding rechten en criminologische wetenschappen kunnen alle vakken via creditcontract worden gevolgd indien de student voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor de masteropleiding (= in het bezit zijn van een bachelordiploma rechten/criminologie of geslaagd zijn voor het voorbereidings- of schakelprogramma).

Indien de student niet aan deze toelatingsvoorwaarde voldoet, kan de inschrijving via een creditcontract enkel worden goedgekeurd indien na onderzoek blijkt dat de student beschikt over de bekwaamheid om het opleidingsonderdeel te volgen.

Federale ambtenaren die in het kader van een bevorderingsprocedure een mastervak willen volgen, vinden hier verdere informatie.

Het opnemen van een creditdoelcontract zal geweigerd worden aan studenten die op deze manier proberen de GIT-regels te omzeilen.

Studeren via een examencontract met het oog op het behalen van een diploma of creditbewijs

Zowel binnen een inschrijving via diplomadoelcontract, als via creditdoelcontract kan een student ervoor kiezen te studeren via examencontract. Het studiegeld voor een inschrijving met examencontract ligt een stuk lager, maar dit betekent ook dat deze studenten eigenlijk niet als echte student worden beschouwd: zij ontvangen geen studentenkaart en hebben bijvoorbeeld geen toegang tot Ufora (tenzij hiervoor wordt bijbetaald).

Binnen de opleiding rechten en criminologische wetenschappen kunnen niet alle opleidingsonderdelen via examencontract worden gevolgd. Raadpleeg hiervoor zeker de studiefiches via de Studiekiezer.

Contact

Voor meer informatie over 'contracten', contacteer het monitoraat.

 

Gerelateerde inhoud