GIT rechten 2021-2022

Niet geslaagd na tweede zittijd?

Indien je na afloop van de tweede examenperiode niet voor alle vakken geslaagd bent, kan je vaak (afhankelijk van het aantal behaalde studiepunten) toch al opleidingsonderdelen uit het volgende modeltrajectjaar opnemen. Vanaf dat moment volg je geen modeltraject meer, maar start je in een geïndividualiseerd traject (GIT).

Misschien kom je in aanmerking voor een GIT!

Check de GIT-wijzer! Via het beantwoorden van een aantal vragen kom je snel te weten of je in aanmerking komt voor een GIT en zo ja, welk GIT mogelijk is.

start de GIT-wijzer

Een overzicht van alle mogelijke GIT's vind je hier.

Hoe een GIT aanvragen?

Voor alle studenten, behalve de studenten die een 'gewoon GIT aangaan' tussen 2de en 3de ba. 

Stap 1: herinschrijven

 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2021

Stap 2: samenstellen curriculum

 • via Oasis , 'aanvullen curriculum' kan men de vakken voor het huidig academiejaar bekijken en aanvullen.

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • klik op 'voorleggen ter goedkeuring'

 • vermeld bij 'opmerkingen'  GIT nummer waaronder uw GIT valt (zie GIT-wijzer)
 • deadline = 8 oktober 2021

 

Voor de studenten die een gewoon GIT aangaan tussen 2de en 3de bachelor 

Stap 1: herinschrijven

 • via Oasis
 • deadline = 30 september 2021

Stap 2: samenstellen curriculum

Stap 3: curriculum ter goedkeuring voorleggen aan curriculumcommissie

 • mail het ingevulde formulier naar met vermelding 'GIT RECHTEN'. In het kader van de coronamaatregelen vragen we om geen papieren versie in te dienen

 • deadline = 8 oktober 2021
 • Zodra jouw formulier is ingediend, gaan we aan de slag om jouw curriculum in Oasis in orde te brengen

 

In onderstaand filmpje wordt jou getoond hoe je de verschillende stappen in Oasis doorloopt. Voor de groep gewone GIT'ers 2de-3de ba is het filmpje relevant tot 1:40.

Tips bij het samenstellen van een GIT

 • Raadpleeg de GIT-wijzer en kom zo te weten hoeveel studiepunten je mag opnemen.
 • In een GIT ben je verplicht om alle vakken uit het laagste modeltrajectjaar op te nemen. Pas dan kan je jouw curriculum aanvullen met vakken uit het volgende modeltrajectjaar. 
 • Mag je een GIT opnemen van 60 stp, dan kan je ook iets boven die max. grens gaan op voorwaarde dat je geen surnumeraire vakken opneemt. Een vak is surnumerair als het uit jouw curriculum kan worden gehaald zonder dat je hierdoor onder de grens van 60 stp duikt.
Bijv. Je mag een GIT opnemen van 60 stp maar neemt 63 stp op. Als jouw curriculum een vak van 3 stp bevat, is dit vak surnumerair en wordt het verwijderd.
 • In derde bachelor moet je minstens 6 studiepunten aan keuzevakken opnemen
 • Studenten die in acjr 21-22 voor het eerst mastervakken opnemen, wordt aangeraden dit filmpje te bekijken.
 • Studenten die in acjr 19-20 reeds mastervakken opnamen, moeten rekening houden met de overgangsmaatregelen
 • Raadpleeg het lesrooster (bachelor - master).
Momenteel is er nog geen lesrooster voor het 2de semester. Indien later blijkt dat jouw vakkenpakket voor het 2de semester qua lesrooster niet haalbaar is, dan zal je nog wijzigingen kunnen aanbrengen aan jouw 2de semestervakken. 

Nog vragen? 

De traject- en studiebegeleiders van het monitoraat en de medewerkers van de FSA organiseren GIT-sessies. Tijdens deze sessies word je geholpen bij het samenstellen van jouw GIT.

Om zoveel mogelijk studenten in een korte tijdspanne verder te helpen, beantwoorden we jouw GIT-vragen enkel in deze sessies. 

Inschrijven voor de sessie kan vanaf 9/9 via 'groepen' op de facultaire infosite op Ufora 

Afwijkingen GIT-regels

Afwijkingen van de standaard GIT-regels zijn enkel mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden te beoordelen door de Curriculumcommissie. De aanvraag hiertoe dient te gebeuren uiterlijk op 8 oktober 2021 via een gemotiveerd schrijven per email naar