Documenten bij online inschrijven

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
  Opgelet: We aanvaarden geen onduidelijke kopie of een kopie waarop de droogzegel niet zichtbaar is, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
 • Vanaf academiejaar 2023-2024: Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen dierenarts voor de Bachelor of Science in de diergeneeskunde
Wij ontvangen het bewijs dat je geslaagd en gunstig gerangschikt bent voor het toelatingsexamen automatisch en wij voegen het toe aan je dossier.
Ben je geslaagd en gerangschikt en zit dit toch niet in je dossier of slaagde je vóór 2022? Contacteer ons via inschrijven@ugent.be.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Bio-Ingenieurswetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Wiskunde en Fysica. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleiding Farmaceutische wetenschappen. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
Wij ontvangen enkele dagen na je deelname aan een ijkingstoets automatisch een deelnameattest dat we toevoegen aan je dossier.
Nam je deel aan een ijkingstoets en zit dit toch niet in je dossier of gaat het om een uitzondering? Contacteer ons via inschrijven@ugent.be.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's