Berekening studietoelage van de Vlaamse overheid

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de studietoelage van de Vlaamse overheid?

Vul dan het aanvraagformulier in en stuur dit samen met de nodige documenten door naar Hiermee kunnen wij je recht op een studietoelage berekenen.

! LET OP:
De effectieve aanvraag van de studietoelage moet nog steeds via de gebruikelijke weg gebeuren bij de afdeling Studietoelagen.
De Sociale Dienst geeft enkel advies die geen bindende beslissing inhoudt en dit op basis van de door jou bezorgde gegevens.