Een voorschot op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling


Je kan als student een voorschot aanvragen op de beurs voor een buitenlandse stage of uitwisseling.

Aanvragen voor 2022-2023 kunnen vanaf 01/09/2022

 

 • beursstudenten
 • bijna-beursstudenten
 • studenten waarbij na financieel onderzoek blijkt dat het gezinsbudget ontoereikend is

 

 • Na je (her)inschrijving
 • Vóór je vertrek naar het buitenland (ten vroegste 2 maanden voor jouw vertrek)
 • Tijdig, want de termijn tussen je aanvraag en de uitbetaling kan enkele weken duren

 

 

 • Het bedrag van je voorschot is afhankelijk van de verwachte beurs
 • We nemen standaard 80% van het verwachte bedrag van je beurs
 • Wens je een lager bedrag als voorschot, dan kan je ons dit melden bij de aanvraag

 

 • Het voorschot moet je rechtstreeks terugbetalen aan de Sociale Dienst na ontvangst van de volledige beurs
 • Gebruik de schuldvordering, die je ontvangt van onze dienst, om de terugbetaling te kunnen uitvoeren

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.