Studiegeld Bacheloropleiding (Ba), Master-na-Bacheloropleiding (ManaBa), Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2015-2016

Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt.

Studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen als beurstariefstudent.

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn, betalen 50% van het beurstarief: € 52,50

Niet-beursstudent

€ 230 + aantal opgenomen studiepunten x € 11
voor 60 studiepunten: € 890

Bijna-beursstudent

€ 230 + aantal opgenomen studiepunten x € 4
voor 60 studiepunten: € 470

Beurstariefstudent

€ 105

Examencontract

€ 105 + aantal opgenomen studiepunten x € 4

Contact

studiegeld@UGent.be