Audiovisuele apparatuur in de leszalen

Op deze pagina vatten we enkele richtlijnen samen rond het gebruik van de (audiovisuele) apparatuur in de leszalen aan de Universiteit Gent.

In onderstaande video nemen we AUD B Walter Soete in gebouw T2 van het Technicum als voorbeeld.

Sleutels

Om de deur van de leszaal en/of het kastje van de desk te openen:

 • gebruik je badge, of
 • gebruik je sleutel, of
 • vraag een sleutel aan een onthaalmedewerker, decanaatmedewerker of andere contactpersoon op de campus.

Belangrijk: Sluit het auditorium en de desk na gebruik altijd af om diefstal, schade, ... tegen te gaan.

Stroom

Als de apparatuur in en op de desk geen stroom hebben, dan zet je eerst de algemene stroomschakelaar aan. Deze knop (indien aanwezig in de leszaal) is gelabeld en bevindt zich normaal in/op de desk.

Auditorium PC

Auditorium PC aanschakelen

 1. Schakel de auditorium PC in de desk aan
 2. Meld je aan met je UGent gebruikersnaam en wachtwoord
 3. Laat de computer volledig opstarten tot het bureaublad verschijnt
 4. Kies dan het juiste inputkanaal 'PC' voor de projector

Kies het juiste beeldkanaal

 • 'PC' op de Extron console op de desk (deze optie is actief als de knop rood kleurt), of
 • 'PC' op de switch in de desk

Presentatie op USB

Als je jouw presentatie meebrengt op een memory stick, dan kan je deze aansluiten op:

 • de USB ingangen van de console, of
 • aan de zijkant van het PC scherm op de desk, of
 • op de auditorium PC

We raden echter aan om je presentatie op voorhand binnen de Ufora cursus op te laden en van daaruit te openen en af te spelen.

Laptop

Laptop aansluiten

 • op een stopcontact
 • met de HDMI of VGA kabel op de desk
 • met de internetkabel op de desk

Als je bepaalde ingangen niet meer op je toestel hebt (bv. USB, HDMI, VGA, internet, ...), breng dan een dongle mee die je vooraf laat registreren bij het team Netwerken van de Directie ICT.

Kies het juiste beeldkanaal

 • 'HDMI' of 'VGA' op de Extron console op de desk (deze optie is actief als de knop rood kleurt), of
 • 'Laptop' op de switch in de desk

Geluidsinstallatie

In de desk

 1. een versterker
 2. een laadstation
 3. een headset met microfoon

Geluidsniveau in de lesopname/livestream

 • Gebruik altijd de headset in de leszaal. Alleen dan ben je hoorbaar in de lesopname en/of livestream.
 • Wanneer het volume van de microfoon in de leszaal goed is, dan is dat normaal ook zo in de lesopname en/of livestream.

Versterker aanschakelen

Versterker geluidsinstallatie

 1. Schakel de versterker aan met de 'Power' knop
 2. Zet het volume van het kanaal 'PC/laptop' halfweg (indien aanwezig op de versterker)
 3. Zet het volume van het kanaal 'headset' halfweg (indien aanwezig op de versterker)
 4. Zet het volume van het kanaal 'master' halfweg (indien aanwezig op de versterker)
 5. Druk de knop 'All' in bij 'Speaker selector' op de versterker (indien aanwezig op de versterker)

Headset aanschakelen

Deze instructievideo toont hoe je hoe je de headset bedient.

 1. Neem de headset uit het laadstation
 2. Schakel de headset aan door 2 seconden te duwen op de on/off knop (open hiervoor eerst de klep aan de voorkant via de twee knopjes aan de zijkant)
 3. Als op het schermpje van de headset de melding MUTE staat, dan verschuif je de 'Mute' knop bovenaan de headset

Batterij van de headset vervangen

Deze instructievideo toont hoe je hoe je de headset bedient.

 1. Neem de batterij uit de headset als de status te laag is
 2. Plaats de lege batterij in het laadstation:
  • let op de hoekjes voor de correcte richting
  • het rode lichtje brandt als de batterij opgeladen wordt
 3. Neem de opgeladen batterij uit het laadstation
  • het groene lichtje brandt als de batterij 100% opgeladen is
 4. Plaats de batterij in de headset (let op de juiste richting)
 5. Plaats de headset na gebruik altijd op een correcte manier terug in het laadstation!

Nog altijd geen geluid door de luidsprekers?

Als de versterker aan staat (zie hierboven) en het geluid van je auditorium PC of laptop (bv. een afgespeeld filmpje of audiofragment) komt nog altijd niet door via de luidsprekers:

 1. selecteer het luidspreker icoon op de auditorium PC of je laptop
 2. selecteer ExtronScalerD
  ExtronscalerD.png
 3. verschuif het geluidsbalkje naar rechts tot 100

Projectie

Extron consoleProjector aanschakelen

 • Via een klassieke afstandsbediening, of
 • Via de 'On' knop onder 'Display' op de Extron console op de desk (en wacht tot de knop 'On' rood wordt). Het duurt ongeveer 40 seconden vooraleer de projector volledig is opgestart. Tijdens het opstarten knippert de 'On' knop. Druk aub nergens op zolang de projector niet volledig opgestart is.

Projectiescherm

Deze instructievideo toont hoe je hoe je de projectieschermen bedient.

Beweeg het projectiescherm op en neer via:

 • de Extron console op de desk, of
 • een klassieke schakelaar in de desk, of
 • een klassieke schakelaar aan de muur

Duplicate ScreenComputerscherm projecteren

 1. Kies het juiste beeldkanaal 'PC' of 'Laptop' op:
  • de Extron console op de desk (deze optie is actief als de knop rood kleurt)
  • de switch in de desk
 2. Controleer of je bureaublad wordt weergegeven op het projectiescherm. Als dit niet automatisch zou gebeuren, dan kan je via:
  • de console even 'Laptop' en dan weer 'PC' selecteren, of
  • de toetsencombinatie Windows + P het computerscherm dupliceren naar de projector
   Duplicate Screen toetsen

Capture agent voor Opencast

Opencast PC

 1. Controleer of de Opencast PC aan staat. Gelieve deze computer nooit uit te schakelen zodat Team Multimedia eventuele problemen vanop afstand kan oplossen.
 2. Koppel nooit kabels los van deze Opencast PC. Anders breng je een lesopname of livestream in gevaar. Deze PC is normaal correct verbonden met de auditorium PC, de projector in de leszaal, de geluidsinstallatie van de leszaal, de Opencast camera, …

Opencast scherm

Het Opencast scherm op de desk geeft 3 zaken weer:

 1. het geluidsniveau van de headset
 2. een preview van het camerabeeld naast het computerbeeld
  • de preview van het camerabeeld is een opeenvolging van screenshots en geen live feed
  • de preview van het computerbeeld is wel een live feed
 3. de eerstvolgende lesopnames (datum, uur, titel, ...)

Als het Opencast scherm deze informatie niet toont, dan kan je best:

 • het scherm aanzetten, of
 • het scherm uit slaapmodus halen via de muis of een vinger, of
 • het inputkanaal van het scherm op "HDMI" zetten

Opencast camera

 1. Controleer op het Opencast scherm of het beeld van de vaste camera wordt weergegeven. Indien niet, schakel dan de camera aan via de afstandsbediening.
 2. Communiceer aan de studenten dat ze beter niet op de eerste rijen plaatsnemen als ze niet opgenomen willen worden (bv. om privacy redenen).

Afstandsbediening camera

De afstandsbediening van de PTZ camera’s ligt ofwel:

 • in/op de desk
 • bij de ICT verantwoordelijke van de faculteit of campus.

Via deze afstandsbediening kan je:

 • de PTZ camera aanzetten
 • presets instellen via de nummertoetsen
 • de focus van de camera meestal herstellen door eens op preset 1 of 2 te drukken.

Opnamelampje

Het opnamelampje bij een lesopnametoestel of capture agent kan 3 verschillende kleuren aannemen:

 • Groen = De capture agent is klaar voor gebruik, maar er is geen opname bezig in dit auditorium.
 • Rood = Er is een lesopname bezig in dit auditorium.
 • Oranje = Er is een technisch probleem met de capture agent in dit auditorium.

Capture agent voor Panopto

Pearl Mini

 1. De Pearl Mini op de desk is verbonden met de camera, de geluidsinstallatie en de switch "Auditorium PC - Laptop".
 2. Zet dit toestel nooit uit en laat alle aangesloten kabels zitten. Anders breng je een lesopname of livestream in gevaar en kunnen we geen problemen oplossen vanop afstand.
 3. Via het "home" icoon kan je controleren of:
  • Het geluid (bewegende groene balkjes) correct binnenkomt.
  • Het beeld van de vaste camera en auditorium PC/laptop correct binnenkomen.
   capture-agent-panopto2.jpg
 4. Via het "kalender" icoon kan je:
  • De geplande opname handmatig starten (vroeger dan gepland), pauzeren of stoppen.
  • Een geplande opname ook 5 minuten verlengen op voorwaarde dat er geen aansluitende lesopname gepland is (dan krijgt die laatste voorrang).
  • Controleren hoeveel minuten nog resten tot de opname start of eindigt.
  • Een ad hoc opname inplannen (als er geen opname lopende is).
   Capture agent Panopto.jpg
Via de switch "Auditorium PC - Laptop" bepaal je niet alleen welk beeld je lokaal projecteert, maar ook welk computerbeeld je doorstuurt voor de opname/livestream. De studenten kunnen wel de weergave van computer- en camerabeeld kiezen (side-by-side, één van beide, ...).

Camera

 1. Schakel indien nodig de PTZ camera aan via de afstandsbediening.
 2. Communiceer aan de studenten dat ze beter niet op de eerste rijen plaatsnemen als ze niet opgenomen willen worden (bv. om privacy redenen).

Afstandsbediening camera

De afstandsbediening van de PTZ camera’s ligt ofwel:

 • in/op de desk
 • bij de ICT verantwoordelijke van de faculteit of campus.

Via deze afstandsbediening kan je:

 • de PTZ camera aanzetten
 • presets instellen via de nummertoetsen
 • de focus van de camera meestal herstellen door eens op preset 1 of 2 te drukken.

Verlichting

 • Via het aanraakscherm op de desk, of
 • Via een klassieke lichtschakelaar in de desk, of
 • Via een klassieke lichtschakelaar aan de muur

Verduistering

 • Via de aanraakscherm op de desk, of
 • Via een klassieke schakelaar in de desk, of
 • Via een klassieke schakelaar of zwendelarm aan de ramen

Problemen melden

Lesopnames & live streaming
Projectie & geluid
Verlichting, verluchting, verduistering, elektriciteit, water, ...
PC, laptop, netwerk, ...
Onderwijstoepassingen op 9292
Permanentiecentrum op 7125
DICT Helpdesk op 4747