Planning

We gaan Ufora in verschillende fasen lanceren binnen de UGent. Academiejaar 2018-2019 dient hierbij als testperiode alvorens we de nieuwe leeromgeving gaan gebruiken voor alle opleidingsonderdelen vanaf academiejaar 2019-2020.

Fase 3: go live (AJ 2019-2020)

Doel

Aan de hand van de vastgestelde inrichting en ondersteuning:

 • De lesgevers in staat te stellen om goed onderwijs te geven
 • De studenten in staat te stellen om goed onderwijs te volgen
 • De medewerkers in staat te stellen om goed onderwijs te ondersteunen.

Dit doen wij door:

 • Ufora-trainingen te organiseren en de gebruikers goed te ondersteunen
 • Het proces voor aanvragen voor wijzigingen en innovatie in en rondom Ufora opnieuw te structureren

Betrokken opleidingsonderdelen

Vanaf academiejaar 2019-2020 wordt Ufora de standaard leeromgeving voor ALLE opleidingsonderdelen aan de UGent. Alle studenten en lesgevers krijgen dan automatisch toegang tot de cursussites van alle opleidingsonderdelen uit hun goedgekeurde curriculum of onderwijsopdracht.

Op dat moment start ook de uitfasering van Minerva en Zephyr!

Fase 2: deelimplementatie (2e semester AJ 2018-2019)

Doel

In deze fase willen we:

 • Brede ervaring opdoen
 • Binnen alle faculteiten een stevige basis van kennis en ervaring creëren
 • Voortbouwen op de kennis en inzichten uit de gebruikersgroep en de Ufora Community
 • Een oplossingsrichting bepalen voor de nog ontbrekende functionaliteiten
 • De trainingen, ondersteunende materialen en de gebruikersondersteuning verder verbeteren

Betrokken opleidingsonderdelen

In de eerste helft van 2019 is de pilootgroep uitgebreid met 56 opleidingsonderdelen:

Sorteer op Faculteit Sorteer op Opleidingsonderdeel Sorteer op Lesgever(s)
BW Fytofarmacie Pieter Spanoghe
BW Levensmiddelenchemie Mia Eeckhout
BW Moleculaire fytopathologie Tina Kyndt
BW Rural Project Management Marijke D'haese
BW Technology of vegetable products Koen Dewettinck
DI Bijzondere heelkunde en anesthesie van de gezelschapsdieren, met kliniek Bernadette Van Ryssen
DI Klinische en communicatieve vaardigheden II Annelies Decloedt
DI Medische beeldvorming met radioprotectie Jimmy Saunders
DI Topografische en klinische anatomie II Pieter Cornillie
DI Veterinaire volksgezondheid III: voedselmicrobiologie, technologie & wetgeving Kurt Houf
EA Industriële Anorganische Chemie Maarten Sabbe
EA Informatietechnologie en gegevensverwerking Jan Aelterman
EA Ingenieursproject II Francis Wyffels
EA Ontwerpleer 2 Maarten van Den Driessche
EB Business Process Management Frederik Gailly
EB Economisch Engels II Sofie Hondeghem
EB Engels - niveau II Sofie Hondeghem
EB Organisatietheorie Joris Voets
EB Public Economics Dirk Van de Gaer
FW Inleiding tot Farmaceutische en Medicinale chemie Serge Van Calenbergh
FW Radiochemie Filip De Vos
FW Radiochemie en radiofarmaca Filip De Vos
FW Regulatory Affairs and Quality Bart De Spiegeleer
FW Bio-analytisch practicum Marthe De Boevre
GE Algemeen beheer en organisatie Paul Gemmel
GE Kinesitherapeutisch onderzoek: bovenste lidmaat Ann Cools
GE Medische gentechnologie Jan Gettemans
GE Problemen van neus, keel, oor, hals, huid en ogen Ingeborg Dhooge
GE Prothetische audiologie Hannah Keppler
LW Duits Taalkunde IV Torsten Leuschner
LW Engelse Letterkunde II: Historisch overzicht: Nieuwere periode Marco Caracciolo
LW Grondige studie van vraagstukken in de logica Joke Meheus
LW Klassiek Chinees IV Ann Heirman
LW Veldwerk I Wim De Clercq
PPW Leeromgevingen voor volwassenen Bram De Wever
PPW Onderwijseffectiviteit Johan van Braak
PPW Sociaal werktheorieën Rudi Roose
PPW Vakdidactiek Gezondheidswetenschappen II Anselme Derese
PS Demografie John Lievens
PS Digital marketing Laura Herrewijn
PS European Union Trade Policy Ferdi De Ville
PS Historische Sociologie Bart Van De Putte
PS Interpersoonlijke communicatie Patrick Vyncke
RE EU Social Law and International Employment Yves Jorens
RE European Law & ICT Eva Lievens
RE Management in de strafrechtsbedeling Jelle Janssens
RE Procesrecht Piet Taelman
RE Rechten van het kind Wendy De Bondt
WE Algoritmen en datastructuren 1 Veerle Fack
WE Analytische chemie Mieke Adriaens
WE Bioinformatics Algorithms Veerle Fack
WE Computergesteund ontwerpen Nico Van de Weghe
WE Discrete Algoritmen Veerle Fack
WE Elektrochemische analysemethoden Mieke Adriaens
WE Teledetectie Rudi Goossens

Fase 1: pilootgroep (afgerond in 1e semester AJ 2018-2019)

Doel

In deze fase hebben we:

 • Ervaring opgedaan met Ufora
 • De inrichting van de leeromgeving zo goed mogelijk afgestemd op de noden, wensen en verwachtingen van het onderwijs aan de UGent
 • Geautomatiseerde koppelingen met bestaande componenten en services onderzocht
 • Een analyse gemaakt van de nog ontbrekende functionaliteiten (fit/gap-analyse)
 • In overleg met de gebruikers trainingsmateriaal ontwikkeld
 • Een UGent-specifieke Ufora-training ontwikkeld

Betrokken opleidingsonderdelen

De volgende 22 opleidingsonderdelen hebben in het eerste semester van AJ 2018-2019 een officiële cursussite in Ufora gebruikt (en niet meer in Minerva):

Sorteer op Faculteit Sorteer op Opleidingsonderdeel Sorteer op Lesgever(s)
BW Gewasbescherming Benny De Cauwer
BW Voeding van de mens John Van Camp
DI Klinische en communicatieve vaardigheden I Annelies Decloedt
DI Topografische en klinische anatomie I Pieter Cornillie
EA Digitale elektronica Joni Dambre
EA Softwarehacking en -protectie Bjorn De Sutter
EB De Europese en Belgische gezagsorganisatie Claire Dupont
EB Economisch Engels II Sofie Hondeghem
EB Engels - niveau II Sofie Hondeghem
FW Bio-analytisch practicum Marthe De Boevre
GE Bouw en functie I Katharina D'Herde
GE Lichamelijke en motorische ontwikkeling Frederik Deconinck
LW Engels: gespecialiseerde vertaling I Sonia Vandepitte
LW Onderzoeksseminarie: Vroegmoderne Geschiedenis Jetze Touber
PPW Cultuur en educatie Kris Rutten
PPW Hoger onderwijs: onderzoek en ontwikkeling Bram De Wever
PS Gevorderde Kwantitatieve technieken John Lievens
PS Winnaars en Verliezers van Europese Integratie Ferdi De Ville
RE Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Wim Hardyns
RE Grondige studie: socialezekerheidsrecht Yves Jorens
WE Algoritmen en datastructuren Veerle Fack
WE Analytische chemie Mieke Adriaens

Voorbereidingsfase (2016-2018)

Zomer 2018

 • Ondertekening van het contract met D2L, het Canadese bedrijf achter het LMS Brightspace
 • Communicatie over het geselecteerde platform en Ufora als roepnaam voor de nieuwe Minerva
 • Oproep naar alle facultaire onderwijsdirecteurs om:
  • 2 opleidingsonderdelen voor te dragen voor deelname aan een pilootgroep
  • 1 facultair ATP-medewerker met kennis van de onderwijsinnovatieprojecten voor te dragen om deel te nemen aan gebruikersvergaderingen en bijeenkomsten van de Ufora community
 • Selectie van 21 opleidingsonderdelen voor de eerste pilootfase (maximaal 2 per faculteit)
 • Start van een Ufora website als officieel communicatiekanaal naar de UGent medewerkers en studenten
 • Start van de Ufora trainingen

Mei 2018

 • Keuze van platform + start beroepstermijn voor verliezend(e) platform(en)
 • Oproep voor een naam voor de nieuwe elektronische leeromgeving

April 2018

 • Indienen van het Best and Final Offer (BFO) door elke leverancier
 • Beoordeling van alle BFO

​Q3 2017 tot Q2 2018

 • 08-03-2018 tot 23-03-2018: Onderhandelingsbijeenkomsten met de verschillende leveranciers
 • 26-02-2018 tot 07-03-2018: Beoordeling van de verschillende proefopstellingen door studenten, lesgevers en medewerkers
 • 12-01-2018: Communicatie over de aanbestedingsprocedure naar de UGent community door de Directie Communicatie en Marketing
 • 17-11-2017: Publicatie van de selectieleidraad op TED
  • Beschrijving: Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS
  • Referentie: Universiteit Gent-17OMB003-F02
  • Procedure: Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
  • Deadline: 19-12-2017
 • 22-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door het bestuurscollege
 • 15-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door de ICT-commissie
 • 14-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door de onderwijsraad

​Q1 2017 tot Q2 2017

 • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring scenario
 • Voorbereiding van een aanbesteding
  • Opstellen van een projectteam
  • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
  • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
  • Opstellen van een programma van eisen en behoeften
  • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)

Q2 tot Q4 2016

 • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)

Maart 2016

 • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
 • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO" met daarin vertegenwoordigers vanuit de lesgevers, de studenten, de directie onderwijsaangelegenheden en de directie ICT