Je belastingen en die van je ouders

Per persoon ten laste krijgen je ouders een belastingsvermindering. Wanneer je dit jaar meer verdient dan de bedragen hieronder, dan val je weg als persoon ten laste en verliezen je ouders volgend jaar hun belastingvermindering op hun belastbaar inkomen (meer bepaald op de belastingsvrije som; zie aanslagbiljet ouders) en zullen zij dus meer moeten betalen of minder terug trekken.

Verhoging belastbaar inkomen

Evolutie aantal personen ten laste

Gehuwde ouder

Alleenstaande ouder

Van 1 naar 0

€ 389

€ 845

Van 2 naar 1

€ 714

€ 751

Van 3 naar 2

€ 1.821

€ 1.936

Van 4 naar 3

€ 2.199

€ 2.275

Van 5 naar 4

€ 2.430

€ 2.430

En volgende…

€ 2.430

€ 2.430


Concreet komt het hier op neer:

  • wanneer je ten laste bent van gehuwde ouders, mag je € 3.140 aan nettobestaansmiddelen verdienen.
  • wanneer je ten laste bent van een alleenstaande ouder, mag je € 4.530 aan bestaansmiddelen verdienen.

Je blijft voor de belastingen persoon ten laste van je ouders wanneer je op 1 januari van het jaar waarin je je belastingbrief invult nog thuis gedomicilieerd staat.

De eerste schijf van € 2.600 die jij verdient uit arbeid met een overeenkomst voor studenten moet je niet meerekenen als bestaansmiddelen!

Wanneer je alimentatiegeld krijgt, dan krijg je tot een bedrag van € 3.140 vrijstelling. Alles boven dit bedrag moet voor 80% meegerekend worden als bestaansmiddelen.

Zelf belastingen betalen

Je betaalt zelf belastingen wanneer je meer dan € 7.420 netto belastbaar inkomen hebt.

Ook wanneer je geen belastingen moet betalen, moet je een belastingformulier invullen om je eventueel vooraf betaalde bedrijfsvoorheffing terug te krijgen.
Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op je belastingen. Dit wordt verplicht afgehouden van je loon door je werkgever van zodra je meer dan €540 bruto per maand verdient.

Je werkgever is verplicht je een fiscale fiche (281.10 fiche) te bezorgen!


Wanneer je werkt met vrijstelling van RSZ, ten belope van 475-dagen, moet je werkgever geen bedrijfsvoorheffing afhouden van je loon.