Spreektaal

Vermijd

  • spreektalige uitdrukkingen: die uitdrukkingen zijn correct Nederlands, maar vermijd je beter in een academische schrijftaak.

bv. In een tweede fase van het onderzoek is het nodig om dit te gaan preciseren. (laat 'gaan' weg)

bv. Eens de interviews uitgeschreven waren, konden de resultaten geanalyseerd worden. (gebruik 'zodra')

  • tussentalige uitdrukkingen: die uitdrukkingen worden niet aanvaard als Standaardnederlands en zijn dus fout.

bv. In deze zin is deze studie akkoord met de stelling van X. (akkoord gaan of het eens zijn)

Veel gebruikte foute woorden

Schrijf niet...

maar wel...

Arbeidsonbekwaam

Beroep doen op

Binnensturen

De wet voorziet dat

Doorgaan (bv. vergadering)

Eénmalig

Hernemen

Hoofding

In bijlage

In de begroting voorzien

In dubbel

In toepassing van

Kaderen in

Van zodra

Verderzetten

Wegomleiding

Arbeidsongeschikt

Een beroep doen op

Insturen

De wet bepaalt, volgens de wet

Plaatsvinden

Eenmalig

Hervatten

Briefhoofd

Als bijlage, in de bijlage

In de begroting inschrijven

In twee exemplaren, in tweevoud

Overeenkomstig

Aansluiten bij, stroken met, passen in

Zodra

Voortzetten

Omleiding, wegomlegging

Typische Vlaamse fouten

verlof
toestemming om afwezig te blijven, ouderschapsverlof, ziekteverlof
vakantie
periode waarin we niet gaan werken, Ik neem altijd vakantie in juli
als
gebruik je bij een gelijkheid, Er zijn even veel studenten ingeschreven als vorig jaar.
dan
gebruik je bij een ongelijkheid, Er zijn meer studenten ingeschreven dan vorig jaar.
noemen
een naam geven, Mijn ouders hebben mij Isabelle genoemd
heten
een naam hebben, Ik heet Isabelle
doorgaan
als er moeilijkheden of bezwaren zijn, Hoewel de professor wat ziekjes was, ging de les toch door.
plaatsvinden
gebruik je meestal, De lezing vindt plaats op 21 juli 2005.
inrichten
doe je met een huis
organiseren
doe je met een feest, een cursus, …
slaan
fysiek geweld
slagen
lukken
kopie
een afschrift
kopij
tekst die naar de drukker moet
globaal
bij benadering geschat
totaal
alles bij elkaar, precies, allesomvattend
fysiek
lichamelijk
fysisch
met betrekking tot de natuurkunde
crèche
kinderdagverblijf
kribbe
voederbak voor dieren

Foute presenteerstijl

Als je docent je tekst te informeel vindt, kan dat ook te maken hebben met een foute presenteerstijl.

Misschien gebruik je 'ik' wanneer dat niet past, of geef je een te subjectief standpunt weer.

Tip

Ben je niet zeker? Zoek het online op taaladvies.net, het taaladvies van het genootschap Onze Taal of het VRT-taaladvies.