Bescherming van Intellectuele eigendom

Het beschermen van onderzoeksresultaten is vaak een cruciale stap in de valorisatiecyclus, omdat het een concurrentievoordeel biedt voor de eigenaar van deze resultaten. Het IP en Licensing team adviseert over het beschermen van uitvindingen en ontwikkelt een passende IP-beveiligingsstrategie.

PatentContacteer ons via octrooien@ugent.be vóór uw onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt, zowel vóór publicatie als presentatie!

Leg uw uitvinding voor aan het IP team

Om het evaluatieproces te kunnen opstarten, moet een 'invention disclosure form' worden ingevuld. Op basis van dit document, zal de IP-adviseur beoordelen of octrooibescherming van de onderzoeksresultaten haalbaar is (nieuw/inventief/industrieel toepasbaar) en opportuun (marktpotentieel/afdwingbaarheid) of andere soorten IP-bescherming meer geschikt zijn. 

Prioriteitsdatum

De octrooiprocedure begint door het opstellen en indienen van een prioritaire octrooiaanvraag (gewoonlijk Europese of Amerikaanse applicatie). Zodra deze is ingediend, kunnen de bijbehorende onderzoeksresultaten openbaar worden gemaakt. Men moet er echter rekening mee houden dat publicatie van de onderzoeksresultaten beperkt moet worden tot die resultaten die expliciet in de octrooiaanvraag zijn vermeld. In geval van twijfel, neem contact op met het IP-team voordat u publiceert.

Vanaf de datum van indiening van de prioritaire octrooiaanvraag (de zogenaamde "prioriteitsdatum") heeft men één jaar om de aanvraag en de bijbehorende octrooiaanvraag (en) te verlengen die gebruik maken van de prioriteitsdatum. Gedurende deze periode geeft het octrooibureau een zoekrapport uit, dat een overzicht geeft van de relevante 'prior art' documenten, d.w.z. documenten die openbaar zijn gemaakt voor de prioriteitsdatum, waardoor de octrooieerbaarheid van de uitvinding kan worden vernietigd. Dit zoekverslag is een van de belangrijkste elementen waarmee de IP-deskundigen kunnen beslissen of de octrooiaanvraag na het eerste jaar wordt verlengd of niet.

Internationale octrooiaanvraag (PCT)

Wanneer besloten wordt om de prioriteitsaanvraag uit te breiden, wordt meestal een bijbehorende internationale applicatie (PCT) ingediend. Achttien maanden na de prioriteitsdatum wordt de octrooiaanvraag gepubliceerd (internationale publicatie).

Vanaf de prioriteitsdatum heeft men 30 maanden om te beslissen in welke landen de PCT-applicatie wordt voortgezet. Deze deadline van 30 maanden is een belangrijke mijlpaal in de octrooiprocedure. Omwille van de hoge kosten bij omzetting van de PCT-applicatie in de nationale / regionale fase, wordt bij voorkeur binnen deze periode een industriële partner geïdentificeerd.

Nationale en regionale octrooiaanvragen

Na deze periode van 30 maanden wordt de PCT-applicatie omgezet in een reeks nationale / regionale octrooiaanvragen. De aanvragen worden geëvalueerd door de nationale of regionale octrooibureaus, zoals het Europees Octrooibureau (EPO) en het US Patent and Trademark Office (USPTO).

Na deze evaluatie kunnen de octrooibureaus beslissen het octrooi toe te kennen. De tijdsduur tussen toetreding en toekenning van het octrooi is moeilijk te voorspellen, maar ligt meestal tussen 4 en 6 jaar vanaf de prioriteitsdatum.