Onderzoekssamenwerking en dienstverleningsovereenkomsten met derden

Onderzoeksovereenkomst

ContractAandachtspunten indien u wenst deel te nemen aan een onderzoeksproject of indien u wilt samenwerken met industriële of academische partners:

 • Omvang van het project;
 • Project management: taken, mijlpalen, deadlines, deliverables, …;
 • Eender welke background waartoe u wenst toegang te verlenen;
 • Uitrusting, materiaal;
 • Financiële bijdrage;
 • Geheimhouding;
 • Publicatie;
 • Rapporteringsverplichtingen;
 • Resultaten: eigendom en exploitatie.

Vergeet niet de Afdeling Onderzoekscoördinatie in te lichten voor de budgetberekening.

Indien u een onderzoeksovereenkomst met een industriële of academische partner nodig hebt of indien u een overeenkomst van de tegenpartij ontvangt, neem contact op met het legal team van UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal.

Dienstverleneningsovereenkomst

Aandachtspunten wanneer u wetenschappelijke diensten wenst te verlenen aan een derde partij (bv. metingen, analyses, …) die een beperkte of geen impact hebben op de intellectuele eigendomsrechten:

 • Financiële compensatie voor de diensten (zorg ervoor dat u alle kosten opneemt, ook de institutionele overhead);
 • Beperkte omschrijving van de deliverables.

De UGent heeft een standaardprocedure voor SAP-contracten voor wetenschappelijke dienstverlening: 

 • Voor diensten onder €10.000 kan u een SAP-contract onder de standaardvoorwaarden gebruiken. Er is geen tussenkomst van UGent TechTransfer vereist. Vergeet wel niet de algemene voorwaarden voor dienstverlening af te printen op de achterzijde van de factuur. Voor verdere informatie m.b.t. de facturatie neemt u best contact op met de financieel verantwoordelijke op uw dienst of met de Helpdesk van DFIN (helpdesk.dfin@ugent.be – 09 264 79 20). 
 • Voor diensten van meer dan €10.000 moet uw SAP-contract ondertekend worden door de UGent Promotor en de tegenpartij. Zend het naar UGent TechTransfer voor ondertekening door een vertegenwoordiger van de UGent.
 • Indien u een dienstverleningsovereenkomst op maat wenst (los van enig bedrag) of u ontvangt een voorstel van de tegenpartij, neem dan contact op met het legal team van UGent TechTransfer via het GISMO contractportaal.
Tip! Win tijd door het UGent SAP-contract te gebruiken en dit als eerste voor te leggen aan de tegenpartij.