UGent neemt voortouw in de productie van de geneesmiddelen van morgen

(15-07-2021) België heeft een uitstekende positie in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. ‘Om die leidende rol te blijven spelen, moeten we ook focussen op innovatie in de productie van geneesmiddelen,' volgens professor Thomas De Beer.

cleanroom
Onderzoek in een cleanroom, © UGent, foto Hilde Christiaens

Met de CESPE Innovatie Accelerator biedt de UGent een antwoord op de nood aan top onderzoeksinfrastructuur voor innovatie in farmaceutische productietechnologie. Dat is nodig om de leidende positie van België op vlak van onderzoek naar geneesmiddelenontwikkeling verder te verankeren én de productie ervan in onze regio te garanderen.

Nood aan innovatie binnen farmaceutische productie

‘Als je kijkt naar de farmaceutische productie-innovatie van de laatste decennia, heeft deze de snelheid van geneesmiddelontwikkeling niet gevolgd. Innovatie in de farma-sector focust in eerste instantie op de ontwikkeling van medicijnen. Maar de toenemende complexiteit van geneesmiddelen en hun bevoorradingsnoden vergt ook innovatie in productietechnologie,’ vertelt professor Thomas De Beer. Hij is directeur van CESPE, het Centre of Excellence for Sustainable Pharmaceutical Engineering & Manufacturing aan de UGent, dat aan de basis ligt van de nieuwe innovatie accelerator voor productietechnologie in de farmasector.

‘Innovatie in de farma-sector focust in eerste instantie op de ontwikkeling van medicijnen. Maar de toenemende complexiteit van geneesmiddelen en hun bevoorradingsnoden vergt ook innovatie in productietechnologie.’ Professor Thomas De Beer

‘In tegenstelling tot andere sectoren in de maakindustrie worden farmaceutische producten vaak ontwikkeld voor het duidelijk is hoe ze op grote schaal op een competitieve, duurzame en flexibele manier geproduceerd kunnen worden. Door de ontwikkeling van een geneesmiddel in een vroeg stadium te koppelen aan de ontwikkeling van het productieproces verkort je de doorlooptijd,’ verduidelijkt professor De Beer.

‘Ook de Corona-pandemie heeft de nood aan wendbare productietechnologieën versterkt. Denk maar aan de toelevering van intermediaire stoffen bij een abrupt stijgende vraag of lokale productie van kritische medicijnen, en de bijbehorende koude keten distributie bij -80°C van bepaalde vaccins. Daar zijn nieuwe technologieën voor nodig en die zullen we onderzoeken en ontwikkelen in het nieuwe CESPE-centrum, in samenwerking met de industrie,’ vermeldt Wouter De Soete, manager van CESPE aan de UGent.

Unieke onderzoeksinfrastructuur

De CESPE Innovatie Accelerator zal zowel cleanrooms, labo- en kantoorruimte als een (bio)pharmtech incubator omvatten. ‘Die combinatie in onderzoeksinfrastructuur op vlak van productie-innovatie is uniek in België. Hiermee maken we niet alleen voor academisch onderzoek, maar ook voor de industrie een gigantisch verschil,’ benadrukt professor De Beer.

‘Deze onderzoeksinfrastructuur op vlak van productie-innovatie is uniek in België. Hiermee maken we niet alleen voor academisch onderzoek maar ook voor de industrie een gigantisch verschil.’ Professor Thomas De Beer
cleanroom
Onderzoekers in een cleanroom, © UGent, foto Hilde Christiaens

‘Er zijn  strenge eisen voor de productie van medicijnen. Je moet de juiste omstandigheden creëren voor onderzoekers én voor de producten waarmee je werkt. Dankzij de modulaire en flexibele indeling van de cleanrooms en de labo-ruimtes kunnen grote bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen onder optimale omstandigheden testen uitvoeren en samenwerken. Alleen zo wordt de juiste omgeving voor innovatie gecreëerd.’

Het centrum voorziet ook de nodige ruimte om spin-offs die voortvloeien uit dit innovatieve onderzoek te huisvesten. ‘We geloven zeer sterk dat kruisbestuiving tussen de industrie en de academische wereld tot innovatieve productietechnologieën zullen leiden. Op vlak van productietechnologie binnen de farmaceutische sector willen we hét referentiepunt worden, zowel voor onderzoek als opleiding van de juiste profielen. Om die reden starten we vanaf het academiejaar 2022-2023 met een nieuwe master in pharmaceutical engineering. Die combinatie van farmaceutische en engineering skills is hard nodig in de sector om innovatie te realiseren. Door daarop in te zetten, zijn we er rotsvast van overtuigd dat dit tot nieuwe start-ups zal leiden. Ook hen willen we in het CESPE-centrum de nodige ondersteuning bieden om op te starten en door te groeien.’

‘Het hoofddoel van CESPE is om dé leading innovatiehub in Europa te zijn voor end-to-end farmaceutische productie van de geneesmiddelen van morgen,’ volgens Wouter De Soete. ‘Dat wil zeggen dat we de volledige productieketen van medicijnen onder de loep nemen, van ontwikkeling tot de bevoorrading ervan op de markt, en onderzoeken hoe we die zo goed mogelijk kunnen modelleren en optimaliseren. Hiervoor moeten we een beroep doen op verschillende expertises. Denk maar aan experts op vlak van big data, AI, automatisatie en robotisering, energie-efficiënt produceren, …’ Volgens De Soete wordt het centrum in Tech Lane Ghent Science Park alvast een game changer voor de farmaceutische industrie in Vlaanderen, die bovendien voor heel wat jobs zal zorgen.

Meer info