Module 2: Inleiding tot SPSS

Data - Plaats - Beschrijving - Doelpubliek - Examen
Toelatingsvoorwaarden - Lesgever - Lesmateriaal - Prijzen - Inschrijven

 

Data

12, 13, 15 en 16 oktober 2015, telkens van 17u tot 20u.

Plaats

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW):

Maandag 12 oktober 2015: H.Dunantlaan 2, 9000 Gent. pc-klas 2, eerste verdieping.
Dinsdag 13, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015: H. Dunantlaan 1, 9000 Gent. pc-klas 1, eerste verdieping.

Beschrijving

We leven in een kennismaatschappij. Heel veel mensen verzamelen gegevens of willen bepaalde ideeën met onderzoeksbevindingen ondersteunen. Denk aan de jongeren in een stedelijke jeugdraad die in hun jeugdwerkbeleidsplan de geformuleerde beleidslijnen moeten ondersteunen met onderzoeksbevindingen; of aan de voorzitter van een oudercomité die enkele standpunten op een wetenschappelijk verantwoorde manier bij de ouders wil toetsen. Het inzamelen en opslaan van al die gegevens is vaak niet zo evident als het lijkt. Zeker niet als het de bedoeling is de gegevens later op een professionele manier te verwerken.

Deze lessenreeks is er op gericht data in een bruikbare vorm te verzamelen, de ingezamelde data in SPSS op te slaan en met SPSS de eerste beschrijvende statistieken te produceren. Het is geen introductie statistiek maar in de eerste plaats een cursus die je vertrouwd wil maken met SPSS.

De verschillende lessen in de reeks zijn ervaringsgericht opgevat. De deelnemers worden met een aantal problemen geconfronteerd waarna mogelijke oplossingen besproken en gedemonstreerd worden.

  • Les 1. Data en dataverzameling: data in SPSS invoeren en definiëren.
  • Les 2. Elementaire bewerkingen en beschrijvende statistiek: samenvattende statistieken en voorstellingen genereren, variabelen herschrijven en combineren, databestanden bewerken en combineren.
  • Les 3. Toetsen: van beschrijvende statistiek naar besluitvormende statistiek. Wat vind je waar in SPSS.
  • Les 4. Haal meer uit je databestand: grafische voorstelling van gemiddelden, t-toetsen en variantie-analyse.

Doelpubliek

Deze practica zijn gericht op alle personen die gegevens inzamelen en/of opslaan, met de bedoeling deze statistisch te analyseren en te interpreteren.

Examen

Er is geen examen verbonden aan deze module. Deelnemers ontvangen via e-mail een aanwezigheidscertificaat aan het einde van de cursus.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling door de UGent Doctoral Schools moet de deelnemer aanwezig zijn bij alle lessen. Bijkomende voorwaarden en werkwijze.

Toelatingsvoorwaarden

Geen.

Lesgever

Foto Kris ErauwKris Erauw is beleidsmedewerker onderwijsinnovatie bij de dienst onderwijsondersteuning van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij stond jarenlang mee in voor de begeleiding van studenten bij de vakken statistiek en methodologie en bij het schrijven van hun masterproef.

Vandaag is hij onder andere actief in het ontwikkelen van online oplossingen voor dataverzameling en dataverwerking.

Lesmateriaal

Oefeningenbundel.

Prijzen

Afhankelijk van uw hoofdplaats van tewerkstelling gelden andere tarieven.

TewerkstellingModule 2BoekExamen
Industrie1 325 nvt nvt
Non-profit, overheid, universiteit buiten AUGent2 175 nvt nvt
(Doctoraat)student buiten AUGent2 125 nvt nvt

1 Indien 3 of meer medewerkers van eenzelfde bedrijf simultaan inschrijven voor deze cursus, wordt een korting van 10% op de moduleprijs in rekening gebracht.

2 Aandacht: Voor AUGent-doctoraatstudenten en AUGent-personeelsleden die betalen d.m.v. een SAP-interne bestelbon/factuur gelden de volgende voordeeltarieven.

Inschrijven voor deze cursus