Directe interactie via vrije tekst met Socrative en Wordcloud

# vereiste tablets 1 tablet per deelnemer of 1 tablet per team
vereiste apps Socrative (Android + iPad)
kostprijs app 0 €
vakgebied Alle
hoorcollege/practicum/
werkcollege/veldwerk/microteaching
Alle
WIFI nodig ? Ja
Opmerkingen Deze app werkt ook op kleinere schermen van Smartphones


Bondige beschrijving werkvorm

Deze werkvorm laat toe (m.b.v. de app 'Socrative') vragen met vrije tekst te stellen en de antwoorden visueel voor te stellen d.m.v. een zogenaamde Word cloud (Wordle). Zo’n Word cloud is vooral handig bij grotere groepen waar de tekstuele input vaak onoverzichtelijk dreigt te worden. Ze laat bv. toe om met een relatief grote groep studenten een definitie op te bouwen. De docent start de app ‘Socrative teacher’ en de studenten ‘Socrative student’ (zie 'Directe interactie dmv Socrative') en de docent stelt een vraag van het type ‘Short answer’.
Deze vraag kan er bv. uitzien als volgt:

  • welke 3 kernwoorden moeten zeker aanwezig zijn in de definitie van...
  • geef één of meer synoniemen voor ...
  • geef 4 voorbeelden van ...
  • wat is aangeduid op deze figuur ?
  • geef 3 kernwoorden die deze les omschrijven.

Tip: vermijd het gebruik van lidwoorden in de antwoorden. Verzamel de vrije tekst-antwoorden via de Socrative-teacher interface en plak ze in een word cloud zoals www.Wordle.net, www.Tagxedo.com, www.Wordsift.com, ...

Op de vraag “Geef voorbeelden van reptielen” krijg je dan bv. iets als bijgaande figuur:

Voorbeeld van een word cloud
Voorbeeld van een word cloud

De kernwoorden die het vaakst genoemd worden verschijnen het grootst op scherm en in het beste geval kan je daarvan vertrekken om een definitie op te bouwen of een rode draad te vinden in de grote veelheid aan woorden die binnenkomen. Je kan hetzelfde ook doen via een Socrative 'Quiz'. Dan worden de antwoorden gebundeld in een Googledoc of per e-mail (een Excel-bestand).

Zie ook aanverwante artikels: