Gebruik van het Arduino Technologie platform binnen Practica rond experimentele ecologie

Vakgroep/dienst:  Biologie – Mariene Biologie
Promotor:  dr. Tim Deprez  (tim.deprez@ugent.be), Tim tkint  (tim.tkint@ugent.be)

Korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Arduino is een opensource-hardware-platform dat toelaat om op een eenvoudige manier slimme en creatieve objecten te ontwerpen die kunnen reageren op hun omgeving. Met Arduino is het namelijk mogelijk om een bepaalde output te genereren op basis van digitale en analoge inputsignalen die aangeleverd worden vanuit tal van sensoren. Input kan bijvoorbeeld komen van schakelaars, lichtsensoren, bewegingsmeters, afstandsmeters, temperatuurssensoren, of op basis van commando's afkomstig van internet, een radiomodule of een ander apparaat met een seriële interface. Outputsignalen kunnen bijvoorbeeld motoren, lampjes, pompjes en beeldschermen aansturen, maar ook als input dienen voor een andere Arduino-module. Om de module te programmeren is opensource software beschikbaar, die heel goed gedocumenteerd is. Rond dit platform bestaat dan ook een zeer grote online community, waardoor voorkomende problemen meestal erg gemakkelijk opgelost kunnen worden.

Het Arduino platform is door zijn veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid dus een ideaal platform om te integreren binnen practica in het domein van bijvoorbeeld experimentele ecologie, waar voor de meeste experimentele setups sowieso geen kant en klare oplossing bestaat.

Binnen dit project is het de bedoeling om enerzijds te investeren in een aantal sensoren en componenten die relevant zijn voor experimentele toepassingen en anderzijds op basis van deze componenten een aantal trainingsmodules te ontwikkelen die op een makkelijke manier kunnen aangeleverd worden aan studenten. Bedoeling is om finaal de trainingsmodules ook aan te bieden in de vorm van 1 of meerdere workshops binnen bv. doctoral schools of binnen een masteropleiding met een experimenteel ecologische invalshoek. In een latere fase kan het doelpubliek eventueel verder uitgebreid worden.

De trainingsmodules die uitgewerkt zullen worden zullen gegroepeerd worden binnen een nog te bepalen open online trainingsomgeving.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

De doelstellingen van het project zijn:

  • Uitbouwen van een gedocumenteerde set van Arduino componenten waarmee in het kader van experimentele ecologie op een makkelijke manier kan gewerkt worden
  • Opzetten van minimaal een vijftal trainingsmodules die concreet aantonen hoe bepaalde toepassingen kunnen gebouwd worden.
  • Organisatie van minimaal 1 workshop op basis van de trainingsmodules
  • Publicatie van de trainingsmodules in een open online trainingsomgeving