Projectoproep onderwijsinnovatieprojecten 2017

Opgelet: de deadlines voor deze oproep zijn reeds verlopen !

Voor 2017 is er (zoals in 2016) zowel een oproep voor competitieve interfacultaire projecten als een facultaire oproep. Van de facultaire middelen voor onderwijsinnovatie worden vooraf 20 % gereserveerd voor competitieve interfacultaire projecten. De overige facultaire middelen worden vervolgens verdeeld volgens de traditionele sleutel.

Opgelet: de faculteit Wetenschappen hanteert andere interne deadlines voor facultaire projecten !

  • Voor interfacultaire onderwijsinnovatieprojecten is de deadline woensdag 11/01/2017, in te dienen bij het secretariaat van de Onderwijsraad (maya.caen@UGent.be) met cc naar de heer Jan Velghe (jan.velghe@UGent.be). Gelieve ook een exemplaar van uw projectvoorstel in te dienen bij de Onderwijsdirecteur prof. Mieke Adriaens (annemie.adriaens@ugent.be) en de medewerkers van de cel onderwijsinnovatie (sandra.vangestel@UGent.be en pieter.declercq@UGent.be).
  • Voor facultaire onderwijsinnovatieprojecten is de deadline vrijdag 06/01/2017, in te dienen bij de cel onderwijsinnovatie van de FDO (sandra.vangestel@UGent.be en pieter.declercq@UGent.be) met cc naar prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur.