Master thesis Evaluatie binnen Internationale Master programma’s – documentatie van methodologie, workflow en gebruikte technologie

Vakgroep/dienst:  Biologie – Mariene Biologie
Promotor:  dr. Tim Deprez (tim.deprez@ugent.be)
Projectmedewerkers: Tim tkint (tim.tkint@ugent.be ), Marleen Roelofs  (Marleen.roelofs@ugent.be)

Geef een korte beschrijving van het onderwijsinnovatieproject

Sinds een drietal jaar wordt binnen de Master opleiding “International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation” gebruik gemaakt van een evaluatiesysteem dat toelaat om op een makkelijke manier online feedback te geven op zowel het geschreven manuscript als op de mondelinge presentatie. De methodiek maakt gebruik van een aantal online componenten en een evaluatieframework met afgelijnde beschreven criteria. Dit project zal dit reeds ontwikkelde systeem documenteren en op die manier ook beschikbaar maken voor andere opleidingen binnen of buiten UGent.
Bijkomende elementen die het project iets meer duiden:

  • Het project maakt gebruik van open-source methodieken gekoppeld aan de Google G-Suite en Drupal modules
  • De thesis evaluatiemethodieken staan reeds summier beschreven in de EMBC+ thesis guidelines (zie http://www.embcplus.org/student/thesis)
  • Thesis-presentaties worden binnen deze opleiding georganiseerd in de vorm van een wetenschappelijk open symposium en zijn ook te volgen via streaming video. Evaluatiemethodieken zijn geïntegreerd binnen deze opzet.

Beschrijf hoe het onderwijsinnovatieproject aansluit bij één van de twee thema’s ‘Toetsbeleid en evaluatie’ en ‘Optimalisatie van afstemming met het werkbeleid (bijvoorbeeld ook via stage en masterproef)’

Dit project sluit goed aan bij het thema ‘Toetsbeleid en evaluatie’. Het systeem dat zal beschreven worden binnen dit project werd een viertal jaar geleden opgezet om te beantwoorden aan een aantal noden: (1) studenten hebben recht op goed beschreven feedback op zowel het manuscript als op de presentatie, (2) evaluatoren (vaak ook van buiten UGent) moeten in staat zijn het werk te evalueren op basis van wel omschreven criteria, (3) evaluatie moet in functie van werkdruk en efficiëntie gebeuren in een eenvoudige online omgeving.

Het evaluatiesysteem dat hier beschreven zal worden, werd in het verleden reeds positief beoordeeld in het kader van een internationale accreditatie en werd recentelijk ook in de Erasmus Mundus aanvraag voor het nieuwe IMBRSea programme bestempeld als een “good practice”.

Toon aan dat er een link of samenwerkingsverband is met een andere faculteit

Het thesis-evaluatieplatform zal na beschrijving en documentatie ook inzetbaar zijn binnen andere opleidingen georganiseerd aan andere faculteiten.

Doelstellingen van het project + tijdsbesteding

Doel van dit project is om de workflow en gebruikte methodieken en online tools te beschrijven en te documenteren. Het eindproduct zal aangeleverd worden in de vorm van een document dat kan ingediend worden bij een relevant tijdschrift. Op die manier wordt het systeem breed kenbaar gemaakt binnen UGent en ook breder binnen de onderwijswereld. Co-auteurs van deze publicatie zullen naast de UGent medewerkers ook de verschillende mensen binnen de EMBC+ opleiding zijn, die meewerkten aan het opstellen van de criteria.

Tijdsbesteding: 1 maand werk